top of page

Barista Specialty Coffee

Đăng ký ngay!

Nội dung lớp học

1. Kiến thức về cà phê 2. Các phương pháp pha và các công cụ pha cà phê 3. Giới thiệu bảy yếu tố cần lưu ý khi pha cà phê

  • Tỷ lệ Cà phê và Nước

  • Cỡ xay

  • Thời gian pha

  • Nhiệt độ nước

  • Những khuấy động của Cà phê và Nước

  • Chất lượng nước

  • Các loại lọc khác nhau

4. Nghiên cứu về quy trình pha

  • Công cụ pha thẩm thấu (percolation/pour-over) như V60, Bottomless

  • Công cụ pha ngâm ủ (immersion) như French Press

  • Aeropress

5. Phân tích cà phê pha: màu sắc, mùi hương, vị và thể chất (body)​ 6. Bảo trì công cụ pha cà phê

Giảng viên

Ngọc Trần

Ngọc Trần
bottom of page