top of page

Coffee introduction

Đăng ký ngay!

Lớp SCA Introduction to Coffee - Giới thiệu về cà phê


6 - 8 học viên


3 giờ học với mỗi chủ đề, diễn ra một tháng một lần


Nội dung lớp học:

Chủ đề 1: Cà phê nhân xanh

1. Các loài và giống cây cà phê 2. Các phương pháp chế biến trái cà phê 3. Quy trình hậu chế biến 4. Cupping (Thử nếm) cà phê Arcabica và Robusta 5. Cupping (Thử nếm) các phương pháp chế biến khác nhau


Chủ đề 2: Sensory - Thử nếm Học viên trải nghiệm Cupping 8 loại cà phê khác nhau

1. Vị, Hương vị và Thể chất (body) trong cà phê 2. Luyện tập nếm vị và body 3. Luyện tập ngửi và nhận biết mùi bằng bộ mùi hương Le Nez du Kit 4. Cupping (Thử nếm) cà phê Arabica và Robusta 5. Cupping (Thử nếm) mô tả các hương vị trong cà phê Học viên trải nghiệm Cupping 8 loại cà phê khác nhau


Chủ đề 3: Rang cà phê

1. Các bộ phân trong máy rang 2. Những thay đổi vật lý của hạt cà phê diễn ra trong quá trình rang 3. Ảnh hưởng của mức độ rang tới vị và mùi hương 4. Điều kiện lưu kho hạt rang lý tưởng 5. Trải nghiệm rang cà phê 6. Cupping (Thử nếm) cà phê ở các mức độ khác nhau


Chủ đề 4: Brewing - Pha thủ công

1. Bảo quản cà phê rang 2. Giới thiệu các phương pháp pha và công cụ pha 3. Định nghĩa "chiết xuất" và "cường độ" 4. Bảy yếu tố thiết yếu cần biết khi pha cà phê 5. Luyện tập pha cà phê sử dụng công cụ pha: + Trọng lực (bottomless) + Ngâm ủ (Frenchpress) + Aeropress


Chủ đề 5: Barista - Pha máy

1. Giới thiệu về máy xay cà phê và cách sử dụng 2. Giới thiệu về máy pha Espresso và cách sử dụng 3. Luyện tập các bước làm Espresso 4. Luyện tập nếm Espresso và nhận biết chiết xuất thiếu, chiết xuất cân bằng, Chiết xuất thừa 5. Trải nghiệm đánh sữa

Giảng viên

Ngọc Trần

Ngọc Trần
bottom of page