top of page
Jardin An Phu inside

Điều khoản sử dụng

LƯU Ý: Các Điều khoản Sử dụng này có điều khoản trọng tài và điều khoản về kiện tụng, giải quyết khiếu nại, quy định cách giải quyết các tranh chấp với Jardin Specialty Coffee. Những điều khoản này ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý Khách, do đó Quý Khách vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ toàn bộ Điều khoản Sử dụng.

Chào mừng Quý Khách đến với Jardin Specialty Coffee! Chúng tôi xây dựng trang web của mình (“Dịch vụ”) để chia sẻ thông tin về công ty, quán cà phê và cà phê của chúng tôi; chia sẻ kiến thức pha cà phê để Quý Khách cách pha cà phê ngon tại nhà; cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến hoạt động của Jardin Specialty Coffee; để Quý Khách mua cà phê và các sản phẩm khác của Jardin Specialty Coffee và giao tận nơi cho Quý Khách và những người thân yêu, đối tác, bạn bè.

1. Đồng ý

Các điều khoản sau đây liên quan đến quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Quý Khách, bao gồm bất kỳ nội dung và dịch vụ được cung cấp bởi Jardin Specialty Coffee. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Quý Khách đã đồng ý và hiểu rõ các điều khoản này. Jardin Specialty Coffee có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản này theo thời gian. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay tại thời điểm cập nhật. Việc Quý Khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee sau khi cập nhật các Điều khoản sửa đổi có đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận và đồng ý với các bản cập nhật.

2. Quyền riêng tư

Jardin Specialty Coffee tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của Quý Khách. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của Jardin Specialty Coffee để hiểu các quy định, chính sách về quyền riêng tư của Jardin Specialty Coffee . Tất cả thông tin Quý Khách cung cấp cho Jardin Specialty Coffee thông qua Dịch vụ đều tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

3. Thương hiệu

Jardin Specialty Coffee và logo Jardin Specialty Coffee là thương hiệu đã đăng ký Sở Hữu Trí Tuệ của Jardin Group. Quý Khách vui lòng không sử dụng các nhãn hiệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Tất cả các nhãn hiệu, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác xuất hiện trên Dịch vụ đều thộc bản quyền của Jardin Group và Jardin Specialty Coffee.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của Dịch Vụ (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế) thuộc sở hữu của RRC, được bảo vệ bởi Luật Sở Hữu trí tuệ của Việt Nam và luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu quốc tế khác.

Các điều khoản này cho phép Quý Khách sử dụng Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Quý Khách không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, tái xuất bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ của chúng tôi, ngoại trừ những trường hợp sau:

  • Quý Khách có thể tạm thời lưu trữ các bản sao của các tài liệu đó trong RAM để tiện cho việc truy cập và xem các tài liệu đó.

  • Quý Khách có thể lưu trữ các tệp được trình duyệt web tự động lưu vào bộ nhớ cache cho các mục đích nâng cao hiển thị và tốc độ trải nghiệm.

  • Quý Khách có thể in hoặc tải xuống một bản sao của một số trang hoặc Thực Đơn của Dịch vụ của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng Quý Khách và không sử dụng cho mục đích tái sản xuất, xuất bản hoặc phân phối thêm.

5. Giới hạn Sử dụng

Quý Khách được sử dụng Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều khoản này. Quý Khách đồng ý không sử dụng Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của Việt Nam – Luật An Ninh Mạng – (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ luật nào liên quan đến việc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và đi từ Việt Nam hoặc các quốc gia khác). Quý Khách cũng đồng ý không:

  • Sử dụng Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng, làm chậm hoặc cản trở việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác.

  • Sử dụng bất kỳ rô bốt, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee.

  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường và trải nghiệm của Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee.

  • Đưa vào bất kỳ vi-rút, trojan, sâu, mã độc hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.

  • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee, máy chủ lưu trữ Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee.

  • Tấn công Dịch vụ của chúng tôi thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

  • Các biện pháp cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường và trải nghiệm của Dịch vụ.

6. Nội dung Thông tin Dịch Vụ

Thông tin được đăng tải trên Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung. Jardin Specialty Coffee không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bằng việc Đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Jardin Specialty Coffee, Quý Khách nghiễm nhiên đồng ý với bất kỳ rủi ro và nguy cơ của riêng Quý Khách trong quá trình sử dụng. Jardin Specialty Coffee từ chối mọi trách nhiệm và các vấn đề phát sinh.

7. Mua Sản Phẩm của Jardin Specialty Coffee

Quý Khách chỉ có thể đăng ký tài khoản trên trang chủ của Jardin Specialty Coffee và mua sản phẩm của Jardin Specialty Coffee nếu Quý Khách từ 18 tuổi trở lên. Khi Quý Khách đăng ký tài khoản, Quý Khách cam kết (1) Đáp ứng yêu cầu về độ tuổi, (2) tất cả thông tin được cung cấp là chính xác, cập nhật, đầy đủ và hợp lệ, (3) Chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch sử dụng tài khoản của Quý Khách, và (4) chịu trách nhiệm duy trì bảo mật của tài khoản và mật khẩu của Quý Khách. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản của Quý Khách hoặc sự tham gia của Quý Khách vào bất kỳ chương trình phần thưởng nào được cung cấp hoặc hủy đơn đặt hàng của Quý Khách theo quyết định khách quan của RRC, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu Jardin Specialty Coffee tin rằng hành vi của bạn vi phạm luật hiện hành hoặc có hại cho lợi ích của Jardin Specialty Coffee.

8. Cập Nhật Thông Tin Dịch Vụ và Điều Khoản Sử Dụng

Jardin Specialty Coffee cập nhật nội dung trên Dịch vụ của mình theo các văn bản pháp luật hiện hành, nhưng nội dung không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc luôn được cập nhật. Bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee đều có thể lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào và Jardin Specialty Coffee không có nghĩa vụ cập nhật tài liệu đó.

9. Liên kết đến Dịch vụ

Quý Khách có thể liên kết với Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee, miễn là hành vi Quý Khách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của Jardin Specialty Coffee hoặc lợi dụng nó, nhưng Quý Khách không được thiết lập liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết nào mà không có sự chấp thuận hoặc chứng thực từ phía Jardin Specialty Coffee bằng văn bản.

10. Liên kết từ Dịch vụ

Mọi liên kết từ Dịch vụ đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp chỉ được cung cấp để tăng trải nghiệm cho Quý Khách. Jardin Specialty Coffee không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc Quý Khách sử dụng chúng. Nếu Quý Khách quyết định truy cập bất kỳ trang web và tài nguyên nào của bên thứ ba được liên kết với Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee, Quý Khách hoàn toàn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web và tài nguyên đó.

11. Từ chối Bảo Hành

Quý Khách hiểu rằng Jardin Specialty Coffee không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống từ internet hoặc Dịch vụ sẽ không có vi rút hoặc mã phá hoại khác. Quý Khách có trách nhiệm thực hiện đủ các thủ tục và kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Quý Khách về bảo vệ chống vi-rút và độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, cũng như duy trì một phương tiện bên ngoài Dịch vụ của RRC để tái tạo lại bất kỳ dữ liệu bị mất nào. JARDIN SPECIALTY COFFEE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN DỊCH VỤ ĐƯỢC PHÂN PHỐI, VI RÚT HOẶC PHẦN MỀM CÓ HẠI CÔNG NGHỆ KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT BỊ, CHƯƠNG TRÌNH, DỮ LIỆU CỦA QUÝ KHÁCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA JARDIN SPECIALTY COFFEE HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO HOẶC CÁC LIÊN KẾT CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ CỦA RRC HOẶC TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC ĐĂNG HOẶC TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO.

VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA JARDIN SPECIALTY COFFEE, NỘI DUNG CỦA CHÚNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ CỦA JARDIN SPECIALTY COFFEE LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG QUÝ KHÁCH. DỊCH VỤ CỦA RRC, NỘI DUNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO LIÊN KẾT THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM DỰA TRÊN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. KHÔNG CẦN RRC HOẶC BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO LIÊN KẾT VỚI JARDIN SPECIALTY COFFEE ĐỀU PHẢI ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO VỚI MỨC ĐỘ BẢO MẬT, TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, CHÍNH XÁC HOẶC SẴN SÀNG CỦA CÁC DỊCH VỤ CỦA JARDIN SPECIALTY COFFEE. KHÔNG GIỚI HẠN RRC, KHÔNG CÓ BẤT KỲ AI LIÊN KẾT VỚI RRC SỬA ĐỔI, RẰNG CÁC DỊCH VỤ CỦA JARDIN SPECIALTY COFFEE HOẶC MÁY CHỦ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA JARDIN SPECIALTY COFFEE HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA JARDIN SPECIALTY COFFEE SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA QUÝ KHÁCH.

12. Giới Hạn Trách Nhiệm

TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, JARDIN SPECIALTY COFFEE, CÁC BÊN LIÊN QUAN HOẶC BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, HOẶC GIÁM ĐỐC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, THEO BẤT KỲ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NÀO, PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CỦA QUÝ KHÁCH VỚI CÁC DỊCH VỤ CỦA JARDIN SPECIALTY COFFEE, BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC LIÊN KẾT NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT, BẤT KỲ NỘI DUNG VỀ DỊCH VỤ CỦA RRC HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ CỦA JARDIN SPECIALTY COFFEE HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN TRỰC TIẾP, CHỈ SỐ, HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ, KHÔNG GIỚI HẠN GÂY TỔN THẤT CÁ NHÂN, PHƯƠNG HẠI CẢM XÚC, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KINH DOANH HOẶC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT HÀNG HÓA, MẤT DỮ LIỆU GÂY RA DO BÁO CÁO (BAO GỒM), PHẠM VI HỢP ĐỒNG HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC.

13. Bồi Thường

Quý Khách đồng ý bảo vệ, bồi thường và gìn giữ cho Jardin Specialty Coffee, các chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người được ủy quyền, nhà cung cấp, người kế thừa và chuyển nhượng chống lại bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý nào. Các thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Quý Khách vi phạm các Điều khoản này hoặc việc Quý Khách sử dụng Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc sử dụng nào của Jardin Specialty Coffee về mặt nội dung, dịch vụ và sản phẩm khác với những gì được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc việc Quý Khách sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee.

14. Luật và Phán Quyết Trọng Tài

Tất cả các vấn đề liên quan đến Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee và các Điều khoản này cũng như bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ đó, hoặc liên quan đến dịch vụ đó (trong mỗi trường hợp, bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và vô hiệu đối với bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột với quy định của pháp luật. Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee đều phải tuân theo phán quyết của trọng tài hoặc tòa án các cấp đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

15. Giải Quyết Tranh Chấp

Vui lòng đọc kỹ điều khoản Giải Quyết Tranh Chấp, là quyền hợp pháp của Quý Khách, bao gồm cả quyền nộp đơn kiện ra tòa.

QUÝ KHÁCH VÀ JARDIN SPECIALTY COFFEE ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP HOẶC CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QÚY KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BAO GỒM VIỆC QUÝ KHÁCH MUA SẢN PHẨM THÔNG QUA DỊCH VỤ, LOẠI TRỪ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP CHO CÁC YÊU CẦU KHÔNG CHÍNH ĐÁNG, CHỐNG ĐỘC QUYỀN BẰNG CÁCH TỰ THỎA THUẬN VÀ GIẢI QUYẾT BÌNH ĐẲNG. NẾU KHÔNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, CÁC BÊN ĐỒNG Ý YÊU CẦU SỰ PHÂN XỬ CỦA TÒA ÁN TỐI CAO TP.HCM 

16. Jardin Specialty Coffee Subscription

Khi bắt đầu đăng ký Jardin Specialty Coffee, Quý Khách đồng ý được lập hóa đơn theo định kỳ trên cơ sở mỗi đơn đặt hàng cho đến khi đăng ký của Quý Khách a) bị hủy hoặc b) bị tạm dừng. Nếu bị tạm dừng, hiệu lực của đăng ký sẽ vẫn bị tạm dừng cho đến ngày tiếp tục được yêu cầu hoặc nếu ngày tiếp tục không được chỉ định, hiệu lực của đăng ký sẽ vẫn bị tạm dừng vô thời hạn.

Đăng ký của Quý Khách có thể bị hủy bất kỳ lúc nào thông qua trang web của Jardin Specialty Coffee hoặc thông qua email với nhóm hỗ trợ khách hàng của Jardin Specialty Coffee. Nếu liên lạc qua email, vui lòng liên hệ với Jardin Specialty Coffee ít nhất 72 giờ trước ngày Quý Khách dự kiến ​​bị tính phí tiếp theo.

Quý Khách sẽ bị tính phí như nhau cho mỗi đơn đặt hàng được tạo từ đăng ký của Quý Khách trừ khi thực hiện các thay đổi tùy chỉnh đối với đăng ký hoặc địa chỉ giao hàng hoặc Quý Khách hủy đăng ký và sau đó tiếp tục đăng ký.

Thời hạn đăng ký của bạn là liên tục.

17. Thỏa Thuận

Các Điều khoản này và Chính sách Bảo mật của Jardin Specialty Coffee tạo thành thỏa thuận duy nhất giữa Quý Khách và Jardin Specialty Coffee đối với Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee , thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm trước đây, cả bằng văn bản và bằng lời nói, đối với Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee. Trong trường hợp sau đó, Quý Khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Dịch vụ, chẳng hạn như các điều khoản và điều kiện điều chỉnh chương trình phần thưởng, các điều khoản và điều kiện đó được đưa vào các Điều khoản sử dụng này bằng cách tham chiếu.

18. Phản hồi

Jardin Specialty Coffee luôn lắng nghe và hoan nghênh nhận xét, đề xuất của Quý Khách về Dịch vụ, sản phẩm mà Jardin Specialty Coffee cung cấp trên trang chủ. Vui lòng liên hệ với Jardin Specialty Coffee bằng cách gửi mail về xxx hoặc xxx để cung cấp thông tin phản hồi.

Cảm ơn Quý Khách đã ghé thăm Dịch vụ của Jardin Specialty Coffee. Jardin Specialty Coffee hy vọng sẽ sớm gặp lại Quý Khách tại một trong những địa điểm của RRC.

Cập nhật ngày 26/08/2022

bottom of page